Ondernemersvereniging de Heidebloem

Wie zijn we en wat doen we?

Wie zijn wij?

Ondernemersvereniging De Heidebloem is een formele vereniging met volledige rechtsbevoegdheid compleet met statuten en huishoudelijk reglement, opgericht op 11 september 2014 met als missie het verbeteren van het ondernemersklimaat alsmede het bevorderen van de ontwikkeling Erica in het algemeen.

Inmiddels hebben we een enthousiaste club leden die elkaar willen helpen en voor elkaar staan! Daartoe organiseren wij geregeld informatieve bijeenkomsten om te horen wat er speelt en wat de leden willen. En dat alles op een democratische manier. Grote bedragen worden niet zo maar uitgegeven, maar altijd overlegd met de leden.

Wij zijn ambassadeurs van de inwoners en ondernemers van Erica en verkopen Erica in de ruimste zin van het woord. We houden onze ogen en oren open! Door verschillende groepen (ondernemers, verenigingen, stichtingen, bewoners en andere initiatieven) met elkaar in verenigingsverband te (ver)binden om zo gezamenlijk op te trekken kunnen we met en voor elkaar iets voor het dorp Erica in al haar facetten betekenen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit; Robin Schepers en Jolanda Regtop.

Wat doen wij?

 • Jaarlijks zorgen voor de aansluiting van de boomverlichting, i.s.m. de dorpsraad klik hier
 • Ervoor zorgen dat de bloembakken, aan de lantaarnpalen rondom het centrum, worden gevuld en onderhouden
 • Sociaal gerichte activiteiten organiseren    klik hier  voor een overzicht van activiteiten
 • Leerzame bijeenkomsten organiseren.
 • Ondernemers en ondernemen stimuleren.
 • Lokale ondernemers ondersteunen.
 • Uitwisselen van kennis, knowhow en ervaring.
 • Netwerken en elkaar versterken.
 • Elkaars netwerken gebruiken.
 • Ondernemer(netwerk)borrels organiseren.
 • Gesprekspartner zijn met de gemeente Emmen en verschillende instanties.
 • Subsidieonderzoeken.
 • Zitting nemen in relevante initiatieven/organisaties.
 • Samenwerken met verenigingen.
 • Samenwerken met de dorpsraad
 • Signaleren en oplossen van knelpunten
 • Anderen enthousiasmeren over en voor Erica

Dit alles door vooral enthousiast en met z’n allen hard te werken met hulp van zoveel mogelijk vrijwilligers onder het motto:
Vele handen maken licht werk!

Lid worden?
Wij staan open voor ondernemers, ondernemingen, verenigingen, stichtingen, particulieren en andere geïnteresseerden.